free site templates

II PABIANICKIE FORUM CHARYZMATYCZNE

„Nabierzcie Ducha i podnieście głowy" Łk 21, 28b

30.11-2.12.2018

Mobirise


Zapraszamy na II Forum Charyzmatyczne, które poprowadzi o. Jose Maniparambil.

Osnową Forum będzie głoszenie Słowa Bożego poprzez Kerygmat. 

  1. Dzień pierwszy to poznanie Miłości Boga Ojca do ludzi. Poznanie prawdy, że Bóg jest dobry oraz wejście w istotę grzechu, który oddziela człowieka od Boga. W tym dniu przewidziana jest adoracja Krzyża, sakrament pokuty i pojednania oraz modlitwa uwolnienia.
  2. Dzień drugi to poznanie osoby Jezusa Chrystusa jako mojego zbawiciela i odkupiciela oraz uznanie GO jako mojego jedynego Pana. W tym dniu przewidziana jest adoracja Pana Jezusa oraz wyznanie Go jako Pana i Zbawiciela oraz modlitwa o uzdrowienie.
  3. Dzień trzeci to poznanie osoby Ducha Świętego, Jego darów i charyzmatów. Oraz przyjęcie Jego mocy, aby głosić Miłość Boga we wspólnocie Kościoła. W tym dniu przewidziana jest modlitwa o wylanie Ducha Świętego podczas adoracji słynącego Łaskami obrazu Matki Bożej Zwycięskiej.

Organizatorem Forum jest Wspólnota Dobrego Pasterza oraz parafia św. Mateusza w Pabianicach.

Piątek 30.11.18

08.30 - Rejestracja uczestników 09.00 - Różaniec 09.30 - Uwielbienie 10.00 - Konferencja I 11.30 - Przerwa 12.30 - Konferencja II 14.00 - Obiad 15.00 - Uwielbienie Bożego Miłosierdzia 15.30 - Adoracja Krzyża - Modlitwa Uwolnienia 17.00 - Przerwa 18.00 - Msza Św. z modlitwą o uwolnienia 20.30 - Zakończenie

Sobota 1.12.18

08.30 - Rozpoczęcie 09.00 - Różaniec 09.30 - Uwielbienie 10.00 - Konferencja III 11.30 - Przerwa 12.30 - Konferencja IV 14.00 - Obiad 15.00 - Uwielbienie Bożego Miłosierdzia 15.30 - Adoracja Pana Jezusa - Modlitwa Uzdrowienia 17.00 - Przerwa 18.00 - Msza Św. z modlitwą o uzdrowienia 20.30 - Zakończenie

Niedziela 2.12.18

08.30 - Rozpoczęcie 09.00 - Różaniec 09.30 - Uwielbienie 10.00 - Konferencja V 11.30 - Przerwa 12.30 - Konferencja VI 14.00 - Obiad 15.00 - Uwielbienie Bożego Miłosierdzia 15.30 - Adoracja obrazu N.M.P. Bolesnej - Modlitwa o wylanie Ducha Św. 17.00 - Przerwa 18.00 - Msza Św. z modlitwą o wylanie Ducha Św. (Świadectwa?) 20.30 - Zakończenie